Hệ thống VIỆT NHA luôn đồng hành trong công tác xã hội , tổ chức thiện nguyện giúp đỡ chia sẻ với bà con khó khăn vùng sâu, vùng xa