MẪU ĐƠN NỘP SYT, PYT KHI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT

Liên lạc 00909951035 hoặc email : nhakhoavietnha123@gmail.com để đc nhận hoàn thiện bộ hồ sơ thẩm định phòng khám răng hàm mặt khi chuyển địa điểm.